Lūdzam izmantot Chrome interneta pārlūku vai mobilo ierīci, lai veiksmīgi reģistrētos sacensībām

Please use Google Chrome internet browser or mobile device to enter for competition successfully

Pieteikšanās Smiltenes triatlonam / Smiltene triathlon entry form

Izvēlēties distanci / Choose the distance

Izvēlēties grupu / Choose the group

mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

Licence/License

Izvēlēties grupu / Choose the group

mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

Licence/License

Izvēlēties grupu / Choose the group

mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

2. dalībnieka vārds un uzvārds / 2nd Name, Last name

2. dalībnieka dzimšanas gads / DOB of 2nd participant

3. dalībnieka vārds un uzvārds / 3rd Name, Last name

3. dalībnieka dzimšanas gads / DOB of 3rd participant

Izvēlēties grupu / Choose the group

mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

Izvēlēties grupu / Choose the group

mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

2. dalībnieka vārds un uzvārds / 2nd Name, Last name

3. dalībnieka vārds un uzvārds / 3rd Name, Last name

Izvēlēties grupu / Choose the group

mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

Izvēlēties grupu / Choose the group

mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

E-pasts / E-mail

Telefona numurs / Phone number

Papildus informācija (ja nepieciešams) / Additional information (if necessary)

Esmu iepazinies un piekrītu sacensību nolikumam. / I accept competition regulations.