Rezultāti un foto

Rezultāti pa vecuma grupām

Rezultāti pa vecuma grupām ar starplaikiem

Rezultāti pa distancēm

Rezultāti Stafete

Half-Ironman detalizēti rezultāti pa segmentiem

Foto (Jānis Ukass)

Foto (Santa Sinka 1. daļa)

Foto (Santa Sinka 2. daļa)

Foto (Santa Sinka 3. daļa)

Foto (Aivis Stračinskis 1. daļa)

Foto (Aivis Stračinskis 2. daļa)

Foto (Aivis Stračinskis 3. daļa)

Foto (Facebook)

Video

Pirms-starta aktuālā informācija

Starta laiki
Ņemot vērā dažus svarīgus faktorus, nedaudz mainās Jauniešu (100+3+500) un Īso distanču (250+10+2,5) starta laiki. Starts īsajā distancē tiek sadalīts divos starta viļņos ar intervālu 2min, lai izbēgtu no lieka haosa un nevēlamiem starpgadījumiem peldēšanas posmā. Nedaudz mainās arī laiki inventāra novietošanai tranzīta zonā. Sacensību dienas programma izskatās sekojoši:

Sacensību dienas plāns:

 • 8:30-11:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās
 • 9:00 brīfings Half-Ironman dalībniekiem sacensību centrā
 • 9:00-9:45 Tranzīt zona atvērta visām grupām izņemot Sprintu (750+20+5)
 • 9:30 Starts Bērnu triatlonam (SB, VB)
 • 9:50 Starts Jauniešiem: 100m+3km+0,5km (F9, M9, F11, M11)
 • 10:15 Starts LČ sprinta īsajā distancē un Tautas stafetē: 250m+10km+2,5km (F13, M13, F15, M15, F50, F60, M60, tautas jauktā stafete)
 • 10:17 Starts Tautas triatlona distancē: 250m+10km+2,5km (FO, MO)
 • 11:00 Starts Half-Ironman distancē: (Visām grupām un stafetei)
 • 10:50-11:20 tranzītzona atvērta Sprinta grupām (750+20+5)
 • 12:00 Starts LČ Sprinta distancē: 750+20+5 (F17, M17, F19, M19, F, M, F40, M40, M50)
 • 14:30 Apbalvošana Tautas, Bērnu un LČ sprinta distancēm.
 • ~15:10 Half-Ironman uzvarētājs finišā
 • 17:00 Half-Ironman apbalvošana
 • 18:30 Finišs slēgts

Dzirdināšana distancē
Visām distancēm skriešanas posmā stadiona teritorijā būs pieejams dzirdināšanas punkts, kur tiks pasniegts ūdens Venden Sport mini 0,37l pudelītēs. Ņemot vērā Covid situāciju, šajā dzirdināšanas punktā netiks pasniegtas glāzes vai citi dzērieni. Aicinām dalībniekus pašiem vairāk padomāt par sev nepieciešamo dzeramo, ko novietot tranzīta zonā vai uz velosipēdiem.

Half-Ironman dzirdināšana distancē
Velo posms:
Half-Ironman velo posmā apļa tālajā galā pie apgriešanas Jaunklidzī atradīsies dzirdināšanas punkts, kur tiks pasniegts SiS sporta dzēriens velo pudelēs un ūdens Venden Sport mini 0,37l pudelītēs.
1.apļa beigās pie apgriešanās uz otro apli atradīsies dzirdināšanas galds, uz kura dalībnieki var novietot savas dzeršanas pudeles, paši tās nomarķējot. Šajā punktā netiks organizēta dzirdināšana no organizatoru puses, bet šajā punktā ir atļauts saņemt dzirdināšanu/ēdināšanu no savas atbalstošās personas.
Skriešanas posms:
Skriešanas posmā 7km aplī dalībniekiem būs iespēja padzerties 3 reizes ik pēc ~2,5km. Stadiona ūdens dzirdināšanas punkts būs pieejams abos skriešanas virzienos. Otrs dzirdināšanas punkts atradīsies apļa tālajā galā pie apgriešanās uz Niedrāja ezera ceļa. Šajā dzirdināšanas punktā tiks pasniegts ūdens, SiS sporta dzēriens, Cola un augļi.
Visos oficiālajos dzirdināšanas punktos ir atļauts saņemt dzirdināšanu no savas atbalstošās personas 30m diapazonā aiz dzirdināšanas punkta.

Tranzīt zona
Katram dalībniekam tiks nodrošināta kaste, kurā novietot savu maiņas inventāru. Ārpus kastes drīkst atrasties tikai skriešanas posmam paredzētais inventārs. Atgriežoties no peldēšanas un velo posmiem, VISS inventārs ir jāieliek kastē. Par šī punkta pārkāpumu tiesnesis sodīs sportistu ar 10sec soda laiku.

SACENSĪBU INFO / EVENT INFO
NOLIKUMS
DISTANCES UN KARTES / MAPS
REGULATIONS ENG
SACENSĪBU INFO / EVENT INFO

Smiltenes TRIATLONS, 19.07.2020

Sacensību centrs: Atpūtas un sporta komplekss “Teperis”

Programmā:

 • Latvijas čempionāts triatlona sprinta distancē, LK posms
 • Half-Ironman sacensības (1,9km+90km+21,1km, individuāli + stafete)
 • Tautas triatlons (250m+10km+2.5km + stafete)
 • Jauniešu triatlons (100m+3km+500m)
 • Bērnu triatlons (simboliska distance)

Organizē:

 • Smiltenes sporta centrs un Valmieras sporta klubs “Burkānciems&Co”
 • Sadarbībā ar Latvijas triatlona federāciju

Kontakti un info:

 

Smiltene TRIATHLON, 19.07.2020

Race center: Recreation and sports complex “Teperis”

Event program:

 • Latvian Triathlon Championship in sprint distance
 • Half-Ironman Race (1.9km + 90km + 21.1km, individual + relay)
 • Short distance Triathlon (250m + 10km + 2.5km)
 • Youth Triathlon (100m + 3km + 500m)
 • Children’s Triathlon (symbolic distance)

Event Organizer:

 • Smiltene Sports Center and Valmiera Sports Club “Burkānciems & Co”
 • In cooperation with Latvian Triathlon Federation

Contacts and info:

NOLIKUMS

Smiltenes TRIATLONS
19.07.2020

Sacensību centrs: Atpūtas un sporta komplekss “Teperis”, Smiltene

Programmā:

 • Latvijas čempionāts triatlona sprinta distancē, LK posms
 • Half-Ironman sacensības (1,9km+90km+21,1km, individuāli + stafete)
 • Tautas triatlons (250m+10km+2.5km + stafete)
 • Jauniešu triatlons (100m+3km+500m)
 • Bērnu triatlons (simboliska distance)

Sacensību vadība:

 • Organizē Smiltenes sporta centrs un Valmieras sporta klubs “Burkānciems & Co”
 • Sadarbībā ar Latvijas triatlona federāciju

Sprinta, Tautas un Bērnu triatlona vadītājs – Jānis Ozoliņš, mob: 27875364
Half-Ironman sacensību vadītājs – Jānis Melbārdis, mob: 26333814
Smiltenes sporta centra pārstāvis – Vairis Krauklis, mob: 29111638
Galvenais tiesnesis – Evita Leitāne
Sacensību Info: www.bciems.lv ; smiltenes.triatlons@gmail.com;
Facebook: https://www.facebook.com/events/577700782781994/

Sacensību dienas plāns:

 • 8:30-11:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās
 • 9:00 brīfings Half-Ironman dalībniekiem sacensību centrā
 • 9:00-9:45 Tranzīt zona atvērta visām grupām izņemot Sprintu (750+20+5)
 • 9:30 Starts Bērnu triatlonam (SB, VB)
 • 9:50 Starts Jauniešiem: 100m+3km+0,5km (F9, M9, F11, M11)
 • 10:15 Starts LČ sprinta īsajā distancē un Tautas stafetē: 250m+10km+2,5km (F13, M13, F15, M15, F50, F60, M60, tautas jauktā stafete)
 • 10:17 Starts Tautas triatlona distancē: 250m+10km+2,5km (FO, MO)
 • 11:00 Starts Half-Ironman distancē: (Visām grupām un stafetei)
 • 10:50-11:20 tranzītzona atvērta Sprinta grupām (750+20+5)
 • 12:00 Starts LČ Sprinta distancē: 750+20+5 (F17, M17, F19, M19, F, M, F40, M40, M50)
 • 14:30 Apbalvošana Tautas, Bērnu un LČ sprinta distancēm.
 • ~15:10 Half-Ironman uzvarētājs finišā
 • 17:00 Half-Ironman apbalvošana
 • 18:30 Finišs slēgts

Organizatori patur tiesībās mainīt dienas plānu gadījumā, ja normatīvie akti neļaus pielietot kopējos startus.

Vecuma grupas un distances

Half-Ironman grupas

Dalības maksa

*Smiltenes novada iedzīvotājiem – 30% atlaide no dalības maksas

Dalības maksā ietilpst:

 • Distanču sagatavošana, tiesneši, apkalpojošais personāls
 • Laika ņemšanas iekārtas, rezultātu sagatavošana
 • Dalībnieka numurs un numuru uzlīmes
 • Balvu fonds
 • Glābēji peldēšanas posmā
 • Mediķu un policijas brigāde
 • Velo serviss sacensību centrā
 • Dzirdināšana distancē (sekos precīzāka info ņemot vērā Covid situāciju)
 • Ēdināšana pēc finiša
 • Profesionāls sacensību komentētājs
 • Fotogrāfi

Papildus Half-Ironman dalībniekiem:

 • Peldēšanas cepure
 • Eskorts vadošajam sportistam velo un skriešanas posmos
 • Finišētāja medaļa un T-krekls
 • Dzērieni un uzkodas finiša zonā

Pieteikšanās sacensībām

 • Interneta mājas lapā www.bciems.lv , aizpildot pieteikšanās formu, kuru nosūtot saņemsiet norādījumus par apmaksas veikšanu.
 • Organizāciju un komandu pieteikumi rakstiski jānosūta uz smiltenes.triatlons@gmail.com, norādot datus par visiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, distance). Tiks sagatavots rēķins dalības maksas apmaksai, kas jāapmaksā pieteikumu iesniegšanas termiņā atbilstoši nolikumam.

Dalības maksas apmaksas veids:
Ar pārskaitījumu uz Biedrības “Valmieras sporta klubs Burkānciems&Co” norēķinu kontu, maksājuma uzdevumā norādot: “Dalības maksa Smiltenes triatlonā; dalībnieka vārds un uzvārds”.

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Biedrība “Valmieras sporta klubs Burkanciems & Co”
Reģistrācijas Nr.: 40008270953
Jur.adrese: Beverīnas iela 40, Valmiera, LV-4201
Banka: AS SEB Banka
Konts maksājumiem: LV19UNLA0055000469625

Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav samaksāta, sacensību dienā jāmaksā dalības maksa atbilstoši vēlākajam pieteikšanās termiņam. Dalības maksas apmēru nosaka pēc datuma, kad tā tiek iemaksāta, nevis pēc pieteikuma datuma.
Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai organizatori var kvalitatīvi sagatavot visus procesus sacensību veiksmīgai norisei!
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā dalības maksa netiek atgriezta.
Ja sacensības nevar norisināties un tiek atceltas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, dalībniekiem tiek atmaksāta dalības maksa 50% apmērā.

Licences

Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2020.gada sezonas nolikumam, sportistam ir jāiegādājas sezonas vai vienreizējā licence. Bez licences drīkst startēt TIKAI F9, M9, F11, M11, FO, MO grupās un Stafetes dalībnieki.

Licences var iegādāties LTF birojā – Rīgā, Ganību dambī 25D vai rakstot uz triatlons@triatlons.lv

Ja licenci nav iespējams nokārtot savlaicīgi, to varēs iegādāties sacensību dienā reģistratūrā, maksājot skaidrā naudā. Licences nepieciešamība būs jānorāda aizpildot pieteikumu sacensībām.

Sezonas licences cena:

 • 2001. gadā dzimušajiem un jaunākiem – 5 EUR
 • 2000. gadā dzimušajiem un vecākiem – 10 EUR

Vienreizējās licences cena:

 • 2001. gadā dzimušajiem un jaunākiem – 1,5 EUR
 • 2000. gadā dzimušajiem un vecākiem – 3 EUR

Apbalvošana

Half-Ironman distance:

 • Naudas balvas absolūtajā vērtējumā:

 • 1.-3.vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.
 • Katrs finišētājs saņems piemiņas medaļu un T-kreklu.
 • 1.-3.vietas ieguvēji stafetes distancē tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.

Latvijas čempionāta Sprinta distances:

 • Naudas balvas absolūtajā vērtējumā:

 • 1.-3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar Latvijas čempionāta medaļām un sponsoru sarūpētām balvām.

Tautas triatlons, jauktā stafete un bērnu triatlons:

 • 1. – 3. vietu ieguvēji Tautas triatlonā tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.
 • 1. – 3. vietu ieguvēji tautas jauktajā stafetē tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.
 • Visi bērnu triatlona dalībnieki (SB, VB) saņem sponsoru sarūpētās balviņas.

Sacensību noteikumi

Noteikumi VISĀM distancēm, tajā skaitā Half-Ironman:

 • Laika ņemšanas čips jāpiestiprina virs dalībnieka potītes. Čipa bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jākompensē zaudējumi samaksājot 50,- EUR.
 • Dalībnieka numurs jāpiestiprina pie numura siksniņas ap vidukli. Velo posmā numurs jāvelk uz mugurpusi, skriešanas posmā – uz priekšpusi. Peldēšanas posmā numuru atļauts vilkt tikai zem hidrotērpa.
 • Hidrotērpu izmantošana peldēšanā:

Half-Ironman distancē atļauts izmantot līdz 24.5C ūdens temperatūrai;

Sprinta, Tautas un pārējās distancēs atļauts izmantot līdz 21.9C ūdens temperatūrai.

 • Peldēšanas posmā aizliegts izmantot jebkādus palīglīdzekļus, kas var paātrināt vai atvieglināt peldēšanu (pleznas, lāpstiņas, cimdi, snorkeļi u.tml.).
 • Maiņas zonā inventārs jānovieto atbilstoši savam dalībnieka numuram, ievērojot citiem dalībniekiem atvēlēto zonu. Maiņas zonā uz velosipēda atļauts atstāt pedāļos iestiprinātus velo apavus, pie velo piestiprinātas enerģijas želejas, batoniņus, dzēriena pudeles kā arī rezerves kameras, pumpi u.tml. Maiņas zonā aizliegts izmētāt savu vai citu dalībnieku inventāru, par ko var tik piemērotas soda sankcijas. Domājot par vidi, sacensībās netiks izmantoti maiņas zonas plastmasas maisi inventāram.
 • Maiņas zonā aizliegts braukt ar velosipēdu. Pirms uzsākt kustību ar velosipēdu (stumšanu) ārā no maiņas zonas, velo ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Braukšanu ar velosipēdu atļauts uzsākt šķērsojot maiņas zonas robežu. Ķiveres ir obligātas visā riteņbraukšanas posma laikā. Beidzot riteņbraukšanu no velosipēda jānokāpj pirms maiņas zonas robežas, un ieejot maiņas zonā ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Ķiveri drīkst noņemt pēc velosipēda novietošanas maiņas zonā.
 • Skriešanas un riteņbraukšanas distancēs aizliegts startēt ar kailu ķermeņa augšdaļu.
 • Velo distancē atradīsies apsargāta Wheel station, kurā būs iespējams novietot rezerves velo ratus. Dalībnieks pats ir atbildīgs par savu ratu nomarķēšanu atpazīstamībai.
 • Sprinta, Tautas un jauniešu velo distancēs:

ATĻAUTA braukšana grupās otra sportista aizvējā sava dzimuma ietvaros. Šajās distancēs atļauts izmantot šosejas vai kalnu velosipēdus. Ja šosejas velosipēds aprīkots ar mini guļstūri, tad šīs guļstūres ragu galējais punkts nedrīkst pārsniegt bremžu/pārslēdzēju rokturu sviru galējo līniju. Stūres un ragu galiem jābūt slēgtiem. Ratu aploces maksimālais atļautais augstums – 40mm. Sprinta, Tautas un jauniešu velo distancēs aizliegts izmantot individuālā brauciena (time trial) velosipēdus.

 • Katrs dalībnieks ir pats atbildīgs par sava inventāra atbilstību sacensībām un veicamajai distancei.
 • Dalībniekiem, sacensību laikā atrodoties uz koplietošanas ceļiem, jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, uzņemoties par savu rīcību pilnu atbildību. Velo posmā dalībniekiem jāturas ceļa braucamās daļas labajā pusē.
 • Ja dalībnieks nejauši novirzījies no veicamās trases, atļauts tajā atgriezties tikai atgriežoties tieši tajā vietā, kur notika novirzīšanās no trases.
 • Dalībniekiem distancē aizliegts izmantot austiņas, mobilos telefonus vai citas ierīces, kas var novērst sportista uzmanību.
 • Distancē stingri aizliegts izmest jebkāda veida atkritumus. To atļauts darīt tikai oficiālajos dzirdināšanas punktos speciāli norādītajā vietā. Šī punkta pārkāpums noved pie sportista diskvalifikācijas.
 • Sacensību laikā dalībniekiem AIZLIEGTS saņemt jebkādu palīdzību no malas. Izņēmums ir palīdzība no organizatoru personāla un palīdzība, ko dalībnieks saņem no otra dalībnieka, ar nosacījumu, ka palīdzību sniedzošais dalībnieks pēc sniegtās palīdzības pats var turpināt distanci (tas nozīmē, ka nedrīkst atdot savu velosipēdu, veselu ratu, apavus utml.).
 • Dalībnieki distancē drīkst izmantot tikai sacensību oficiālos dzirdināšanas punktus.
 • Distancē aizliegts pavadīt sportistu (braukt līdzi ar velosipēdu, skriet blakus, pavadīt ar auto u.tml.). Izņēmums ir pašas mazākās bērnu triatlona grupas (SB, VB).
 • Dalībnieka izstāšanās gadījumā, par to jāpaziņo sacensību organizatoriem, un jāatgriež laika ņemšanas čips.
 • SODA sankcijas – ja sportists veicis pārkāpumu, pēc sacensību galvenā tiesneša lēmuma sportistam var tikt piemērotas 10 soda sekundes, kuras jāpavada Penalty Box. Sodu piešķir par neaizsprādzētu ķiveri, nepareizi veiktu distanci, par mix zonas robežu neievērošanu un inventāra nepareizu novietošanu mix zonā, par tiesnešu lēmumu ignorēšanu, citu sportistu bloķēšanu, nesportisku rīcību un citu noteikumu neievērošanu, kas reglamentē triatlona sacensības.
 • Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

Half-Ironman papildus noteikumi:

 • Half-Ironman velo distancē AIZLIEGTS braukt otra sportista aizvējā! Minimālais attālums, kas jāievēro starp velo braucējiem (draftings) – 10m! Soda piemērošana par šī punkta neievērošanu:
 • 30sec sods, pārkāpjot noteikumu pirmo reizi, tiesnesis parāda dzelteno kartiņu;
 • 5min sods, pārkāpjot noteikumu otro reizi; tiesnesis parāda zilo kartiņu un brīdina par iespējamo diskvalifikāciju;
 • Diskvalifikācija, pārkāpjot noteikumu trešo reizi, tiesnesis parāda sarkano kartiņu.
  Noslēdzot velo posmu, nopelnītās soda minūtes jāpavada Penalty Box, kas atradīsies maiņas zonas tuvumā. Dalībnieka pienākums ir brīvprātīgi apstāties Penalty Box un nogaidīt saņemto soda laiku. Soda sankciju process tiks kontrolēts no tiesnešu puses.
 • Velo distancē, uzsākot otra dalībnieka apdzīšanu, tā jāveic 25sec laikā, izvirzoties vadībā ar sava velosipēda priekšējo ratu pār otra dalībnieka velo priekšējo ratu. Tiklīdz šī apsteigšana ir notikusi, apsteigtā dalībnieka pienākums ir 25sec laikā atkāpties līdz noteiktajai draftinga zonai – 10m. Neievērojot šo noteikumu tiek piemēroti tādi paši sodi, kā par draftinga zonas pārkāpšanu.
 • Half-Ironman velo distancē ATĻAUTS izmantot Time Trial velosipēdus, lielās guļstūres, augsta profila un pildītos (disc) ratus.
 • Half-Ironman dalībniekiem dzirdināšanas punktos tiks nodrošināts dzeramais ūdens un sporta dzēriens, skriešanas posmā arī Cola. Šajos punktos ATĻAUTS saņemt speciālos dzērienus no savas atbalstošās personas 30metru diapazonā uzreiz aiz dzirdināšanas punkta.

Uzmanību – organizatori risina iespēju nodrošināt dzirdināšanu atbilstoši Covid ierobežojumiem. Precīzāka informācija par dzirdināšanas organizēšanu un iespējām tiks publicēta un izsūtīta īsi pirms sacensībām.

 • Half-Ironman distances veikšanas laika limiti skaitot no sacensību starta:
 • Peldēšanas posms: 1h10min
 • Peldēšanas + Velo posms: 5h
 • Peldēšanas + Velo + Skriešanas posms: 7h30min

Stafešu noteikumi:

 • Half-Ironman stafetes komandu veido 3 dalībnieki neatkarīgi no dzimuma, kas ir vismaz 18 gadus veci. Katram dalībniekam ir jāizpilda savs stafetes etaps: peldēšana 1,9km,  riteņbraukšana 90km, skriešana 21,1km. Kā stafetes kociņš tiks izmantots laika ņemšanas čips, ko stafetes etapu veikušais dalībnieks uzliek nākošā etapa veicējam.
 • Jauktās tautas stafetes komandu veido 3 dalībnieki neatkarīgi no vecuma, bet vismaz viens dalībnieks ir sieviešu dzimuma. Katram dalībniekam ir jāizpilda savs stafetes etaps: peldēšana 250m, riteņbraukšana 10km, skriešana 2,5km. Kā stafetes kociņš tiks izmantots laika ņemšanas čips, ko stafetes etapu veikušais dalībnieks uzliek nākošā etapa veicējam.

LTF kausa izcīņas punktu aprēķins

Indivduālajā vērtējumā:

 • Tiek vērtēti TIKAI LTF licencētie sportisti.
 • Tiek vērtētas visas sacensībās noteiktās vecuma grupas.
 • Katras vecuma grupas uzvarētājs saņem 50 punktus, pārējiem punkti tiek piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlonā nolikumam.
 • F un M grupu uzvarētāji saņem 100 punktus, pārējiem punkti tiek piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlonā nolikumam.
 • Sezonas vērtējuma principi noteikti Latvijas kausa triatlonā nolikumā.

Komandu vērtējumā:

 • Tiek vērtētas komandas, kas ir LTF juridiskie biedri vai samaksājušas LTF noteikto sezonas komandas maksu (EUR 100).
 • Tiek vērtēti komandu pārstāvji, kas startējuši jebkurā sacensībās noteiktajā vecuma grupā.
 • Posmā tiek vērtēti 9 labāko komandas pārstāvju izcīnītie punkti.
 • Punkti tiek piešķirti atbilstoši Latvijas kausa triatlonā nolikumam.
 • Sezonas komandu vērtējuma principi noteikti Latvijas kausa triatlonā nolikumā.

Drošība

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensību centrā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu un uzņemas atbildību. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Sacensību centrā dežurēs medicīniskais personāls.

Īpašie noteikumi, lai izvairītos no Covid-19 infekcijas izplatības

 • Lūdzam norēķinus veikt savlaicīgi elektroniski.
 • Pasākuma dalībniekiem, kuri nav sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki jāievēro 2m fizisku distanci un jālieto mutes un deguna aizsegi.
 • Nedrūzmēties sacensību norises vietā, pie reģistratūras, citām ieejām, izejām, tualetēm, starta, tranzīta un finiša zonā u.tml.
 • Sacensību vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
 • Sacensību dalībniekam (vai pārstāvim) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu jāapliecina, ka sportistam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija un nav elpceļu infekcijas slimību pazīmes, kā arī būs jāiesniedz kontakttālrunis, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas iespējamās Covid-19 infekcijas gadījumā.
 • Pasākuma laikā visiem pasākuma dalībniekiem stingri jāievēro pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi, kādi tiks norādīti pasākuma vietā. Lūdzam nodrošināties ar mutes un deguna aizsegiem.
  Dalībnieki uzņemas atbildību ievērot visas higiēnas un drošības prasības saistībā ar Covid-19 vīrusu, kas uz sacensību dienu ir spēkā Latvijas republikas normatīvajos aktos.

  Izmaiņas sacensību nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, kā arī ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav atrunāti sacensību vispārīgajos noteikumos. Informāciju var saņemt pa tālruni: 27875364 – Jānis Ozoliņš.
Organizatori nenes atbildību, ja dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. Nezināšana neatbrīvo no atbildības.

Protesti

Pretenzijas tiek pieņemtas rakstiskā veidā 30 minūšu laikā pēc rezultātu izlikšanas sacensību centrā, iemaksājot galvenajam tiesnesim 30,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

Foto un video

Sacensībās  tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem „Smiltenes Triatlons 2020” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

Personas datu aizsardzība

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”) ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, organizatoru komandai (Smiltenes sporta centrs, Valmieras sporta klubs “Burkānciems & Co” , Latvijas triatlona federācija) ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: smiltenes.triatlons@gmail.com

DISTANCES UN KARTES / MAPS

Sacensību centrs/Race center

Half-Ironman distance 1,9km+90km+21,1km

 • Peldēšana Tepera ezerā, 2 apļi x 950m, kopā 1.9km
  Swim: lake Teperis, 2 laps x 950m, total 1.9km
 • Velo distance pa Smiltenes-Strenču autoceļu līdz Jaunklidzim un atpakaļ, 2 apļi x 45km, kopā 90km. Distance pamatā līdzena un ātra.
  Bike: out and back loop on road Smiltene-Strenči, 45km lap x 2, total 90km. The route is basically flat and fast
 • Skriešanas distance pa Tepera ezera parku un autoceļu uz Niedrāja ezeru, 3 apļi x 7km, kopā 21.1km
  Run: nearby park of lake Teperis and along the road to lake Niedrājs, 3 laps x 7km, total 21.1km

Sprinta triatlona distance/ Sprint Triathlon 750m+20km+5km:

 • Peldēšana Tepera ezerā, 1 aplis x 750m/ Swim: lake Teperis, 1 lap x 750m
 • Velo distance pa autoceļu uz Niedrāja ezeru, 4 apļi x 5km, kopā 20km/ Bike: along the road to lake Niedrājs, 4 laps x 5km, total 20km
 • Skriešanas distance pa Tepera ezera parku, 2 apļi x 2.5km, kopā 5km/ Run: nearby park of lake Teperis, 2 laps x 2.5km, total 5km

Tautas triatlona distance/ Short distance 250m+10km+2,5km:

 • Peldēšana Tepera ezerā, 1 aplis x 250m/ Swim: lake Teperis, 1 lap x 250m
 • Velo distance pa autoceļu uz Niedrāja ezeru, 2 apļi x 5km, kopā 10km/ Bike: along the road to lake Niedrājs, 2 laps x 5km, total 10km
 • Skriešanas distance pa Tepera ezera parku, 1 aplis x 2.5km/ Run: nearby park of lake Teperis, 1 lap x 2.5km

Jauniešu triatlona distance/ Youth Triathlon 100m+3km+500m:

 • Peldēšana Tepera ezerā, 1 aplis x 100m/ Swim: lake Teperis, 1 lap x 100m
 • Velo distance pa autoceļu uz Niedrāja ezeru, 1 aplis kopā 3km/ Bike: along the road to lake Niedrājs, 1 lap x 3km
 • Skriešanas distance pa stadiona apkārtni, 1aplis x 500m/ Run: nearby park of lake Teperis, 1 lap x 500m

Bērnu triatlona distance/ Children’s Triathlon:

 • Simboliska skriešana pa ūdeni/ Symbolic run in water
 • Velo distance pa stadionu, 1 aplis 400m/ Bike in stadium 400m
 • Skriešanas distance pa stadionu, 1 aplis x 250m/ Run in stadium 250m

REGULATIONS ENG

Smiltene TRIATHLON
19.07.2020

Race center: Recreation and sports complex “Teperis”
Location: Dakteru iela 2A, Smiltene, Smiltenes pilsēta, LV-4729

Event program:

 • Latvian Triathlon Championship in sprint distance (750m + 20km + 5km)
 • Half-Ironman Race (1.9km + 90km + 21.1km, individual + relay)
 • Short distance Triathlon (250m + 10km + 2.5km)
 • Youth Triathlon (100m + 3km + 500m)
 • Children’s Triathlon (symbolic distance)

Event Organizer:

 • Smiltene Sports Center and Valmiera Sports Club “Burkānciems & Co”
 • In cooperation with Latvian Triathlon Federation

Race director: Jānis Melbārdis, +37126333814
Chief Referee: Evita Leitāne
Info: www.bciems.lv ; smiltenes.triatlons@gmail.com;
Facebook: https://www.facebook.com/events/577700782781994/

Race day schedule:

 • 8:30-11:00 Arrival, registration, warm-up of participants
 • 9:00 brefing Half-Ironman
 • 9:00-9:45 transition open for all groups except Sprint distance (750+20+5)
 • 9:30 Start Children’s Triathlon (SB, VB)
 • 9:50 Start Youth Triathlon: 100m+3km+0,5km (F9, M9, F11, M11)
 • 10:15 Start Latvian Championsip Short distance and Mixed Relay: 250m+10km+2,5km (F13, M13, F15, M15, F50, F60, M60, mixed relay)
 • 10:17 Start Short distance: 250m+10km+2,5km (FO, MO)
 • 11:00 Start Half-Ironman (All groups and relay)
 • 10:50-11:20 transition open for Sprint groups (750+20+5)
 • 12:00 Start Latvian Championsip Sprint distance: 750m+20km+5km (F17, M17, F19, M19, F, M, F40, M40, M50)
 • 14:30 Award ceremony Children, Youth, Short and Sprint distance
 • ~15:10 Half-Ironman winner expected at finish
 • 17:00 Award ceremony Half-Ironman
 • 18:30 Finish closed

Event schedule may change due to Covid-19 restrictions.

Age groups and distances

Half-Ironman age groups

Entry Fee

The entry fee includes:

 • Distance preparation, judges, service staff
 • Timing equipment, preparation of results
 • Participant number and number labels
 • Prize fund
 • Lifeguards during the swimming phase
 • Medical and police team
 • Bicycle service in the competition center
 • Drink stations during the race (Info will follow due to Covid situation)
 • Catering after the finish
 • Professional competition commentator
 • Photographer

In addition to Half-Ironman members:

 • Swimming cap
 • Escort for a leading athlete in cycling and running stages
 • Finisher’s medal and T-shirt
 • Drinks and snacks in the finish area

Registration

On website www.bciems.lv , by filling and sending the application form. Instructions on how to make the payment will follow to your e-mail.

Entry fee has to be transfered to following account:

“Valmieras sporta klubs Burkānciems & Co”
Registration NR: 40008270953
Address: Beverīnas Street 40, Valmiera, LV-4201
Bank: AS SEB Banka
Account Nr: LV19UNLA0055000469625
Please indicate in the payment: “Participation fee in Smiltene triathlon; name and surname of the participant”.

If the entry fee has not been paid by the day of the competition, the entry fee must be paid on race day according to the later application fee. The amount of the participation fee is determined by the date on which it is paid, not by the date of application.
Please apply for the competition in time so that the organizers can prepare all the processes for the successful competition!
Participants who do not come to the competition will not be refunded the entry fee.
If the competition cannot take place and is canceled due to force majeure, the participants will be refunded the participation fee in the amount of 50%.

Licenses

According to the LTF Cup 2020 season regulations, the athlete must purchase a seasonal or one-time license. Only F9, M9, F11, M11, FO, MO groups and Relay participants can start without a license.

Licenses can be purchased at the LTF office – Riga, Ganibu dambis 25D or by writing to triatlons@triatlons.lv

If the license cannot be obtained in time, it can be purchased on the day of the competition at the reception by paying in cash. The need for a license will be indicated when filling in the application for the competition.

Season license price:

 • For those born in 2001 and younger – 5 EUR
 • For those born in 2000 and parents – 10 EUR

One-time license price:

 • For those born in 2001 and younger – 1.5 EUR
 • For those born in 2000 and parents – 3 EUR

Foreign athletes may have licenses issued by their own home country.

Award ceremony

Half-Ironman distance:

 • Prize money in overall ranking: 

 • Top 3 places in each age group are awarded with prizes provided by sponsors.
 • Each finisher will receive a finisher T-shirt and medal.
 • Top 3 places in the relay distance are awarded with prizes provided by sponsors.

Latvian Championship Sprint distances:

 • Prize money in overall ranking: 

 • Top 3 places in each age group are awarded with Latvian championship medals and prizes provided by sponsors.

Short distance triathlon, mixed relay and children’s triathlon:

 • Top 3 places in Short distance triathlon are awarded with prizes provided by the sponsors.
 • Top 3 places in Mixed relay are awarded with prizes provided by the sponsors.
 • All children’s triathlon participants (SB, VB) receive prizes provided by sponsors.

Regulations of the competition

Regulations for all distances, including Half-Ironman:

 • The timing chip must be fixed above the participant’s ankle. In case of damage or loss of the chip, the loss must be compensated by paying 50, – EUR.
 • The participant’s number must be attached to the number strap around the waist. On the cycling stage, the number must be pulled backwards, on the running stage – towards the front. During the swimming phase, the number may only be worn under a wetsuit.
 • Use of wetsuits for swimming:
  • Half-Ironman distance is allowed up to 24.5C water temperature;
  • Sprint, Short and other distances is allowed up to 21.9C water temperature.
 • During the swimming phase, it is forbidden to use any aids that can speed up or facilitate swimming (fins, paddles, gloves, snorkels, etc.).
 • In the transition area, the equipment must be placed according to your participant number, taking into account the area allocated to other participants. It is forbidden to throw your own or other participants’ equipment in the transition area, for which penalties may be applied. Due to the environmental factors, plastic bags for equipment in the transition area will not be used.
 • Cycling is not allowed in the transition area. Before starting to move the bicycle out of the transition area, the bicycle helmet must be worn and the helmet strap must be fastened. It is allowed to start cycling only by crossing the border of the transition zone. Helmets are mandatory throughout the cycling phase. At the end of the bike stage, the bike must be dismounted before the boundary of the transition zone. When entering the transition zone, the helmet must be still worn and the helmet strap must be fastened. The helmet can be removed only after placing the bicycle in the transition zone.
 • It is forbidden to race with a naked upper body during running and cycling distances.
 • There will be a guarded Wheel station in Bike segment, where it will be possible to place spare bicycle wheels. The participant is responsible for marking his wheels for recognition.
 • Sprint, Short and Youth triathlon bike segment:
  Drafting and group riding are allowed among the same gender. Road or mountain bikes are allowed. If the road bike is equipped with a mini clip-on handlebar, the end point of clip-ons must not exceed the end line of the brake / shift levers. The ends of the handlebars and horns must be closed. The maximum allowed height of the wheel rim is 40 mm. It is forbidden to use individual time trial bicycles in Sprint, Short and Youth triathlon bike segment.
 • Each participant is responsible for the compliance of his / her equipment with the competition and the distance to be covered.
 • Competitors must follow the traffic rules when taking part on public roads during the competition, taking full responsibility for their actions. During the Bike segment, participants must stay on the right side of the road.
 • If a participant accidentally deviates from the track to be performed, it is allowed to return to it only by returning to the exact place where the deviation from the track took place.
 • Participants are not allowed to use headphones, mobile phones or other devices that may distract the Athletes attention during the race.
 • Littering is strictly forbidden. It is allowed only at the official drinking stations in a specially designated place. Violation of this clause will result in disqualification of the Athlete.
 • Competitors are NOT allowed to receive any outside help during the competition. Exceptions are assistance from the organizers’ staff and assistance received from other participant, provided that the assisting participant can continue the distance himself after the assistance provided.
 • Participants are allowed to use only the official drinking stations of the competition.
 • It is forbidden to accompany the athlete during a race (ride or bike nearby). The exception is the smallest children’s triathlon groups.
 • In case of a participant’s withdrawal, the organizers of the competition must be notified and the time chip must be returned.
 • PENALTIES – if the Athlete is not following the rules of the competition, he may recieve 10 seconds penalty time in Penalty Box according to decision of the Chief Referee. Penalties are given for an unfastened helmet, incorrect distance, failure to observe the boundaries of the transition area and incorrect placement of equipment in the transition area, disregard for judges’ decisions, unsportsmanlike conduct and other non-compliance with the rules governing triathlon competitions.
 • The organizers of the competition are not responsible for the possible injuries of the participant during the competition.

Additional regulations for Half-Ironman:

 • Drafting is FORBIDDEN! Minimum distance between cyclists – 10m. Penalty for non-compliance with this rule:
  • 30sec penalty for violating the rule for the first time, the referee shows a yellow card;
  • 5min penalty for violating the rule a second time; the referee shows a blue card and warns of possible disqualification;
  • Disqualification for violating the rule for the third time, the judge shows a red
 • At the end of the cycling stage, the given penalty minutes must be spent in the Penalty Box, which will be located near the transition zone. It is the participant’s responsibility to stop at the Penalty Box voluntarily. The penalty process will be controlled by the referees.
 • During the bike stage, when starting to overtake the other participant, it must be done within 25sec, moving with your bike’s front wheel in front of the other participant’s front wheel. As soon as this overtaking has taken place, the overtaken participant is obliged to retreat to the specified drafting zone 10m within 25 seconds. Failure to comply with this rule will result in the same penalties as for violating the drafting area.
 • It is allowed to use Time Trial bikes, large handlebars, high profile and disc wheels the Half-Ironman bike stage.
 • Half-Ironman participants will be provided with drinking water and sports drinks at the drinking stations, and also Cola during the running stage. At these points, it is ALLOWED to receive special drinks from your support person within a range of 30 meters immediately after the drinking station.
  Attention – the organizers work on the possibility of providing Drink stations within the limits of Covid-19. More detailed information about the organization and possibilities of Drink stations will be published and sent out shortly before the competition.
 • Half-Ironman distance time limits counting from the start of the competition:
  • Swim: 1h10min
  • Swim + Bike: 5h
  • Swim + Bike + Run: 7h30min

Regulations for Relays:

 • Half-Ironman relay team consists of 3 participants, regardless of gender, who are at least 18 years old. Each participant has to complete one relay stage: swim 1.9 km, bike 90 km, run 21.1 km. A time chip will be used as a relay stick, which the participant who has completed the relay stage will place on the ankle of team member who is performing the next stage.
 • Mixed relay’s team in short distance consists of 3 participants regardless of age, but at least one participant is female. Each participant has to complete one relay stage: swim 250m, bike 10km, run 2.5km. A time chip will be used as a relay stick, which the participant who has completed the relay stage will place on the ankle of team member who is performing the next stage.

Safety
By registering at the competition center, each participant confirms with his / her signature that he / she takes full responsibility for the suitability of his / her health for the chosen distance. Participants under the age of 18 must be accompanied by a responsible person who signs the questionnaire and takes responsibility. The organizers of the competition are not responsible for possible injuries of the participants during the competition. Medical staff will be on duty at the competition center.
Special precautions to avoid the spread of Covid-19 infection:

 • Please make payments electronically in a timely manner.
 • Participants who are not athletes, sports specialists and sports staff serving athletes must observe a physical distance of 2 m and use mouth and nose pads.
 • Do not crowd at the competition venue, at the reception, other entrances, exits, toilets, start, transit and finish area, etc.
 • Persons with self-isolation, home quarantine or isolation or with signs of respiratory disease must not be present at the competition site.
 • Before the start, the competitor (or representative) must certify with his / her signature at the reception that the athlete has no self-isolation, home quarantine or isolation and no signs of respiratory infections, and will need to provide a contact phone number in case of possible Covid-19 infection case.
 • During the event, all participants of the event must strictly observe the conditions of proper hand hygiene and respiratory hygiene, which will be indicated at the event. Please provide mouth and nose covers.
  Participants are responsible for compliance with all hygiene and safety requirements related to the Covid-19 virus, which is valid on the day of the competition in the laws and regulations of the Republic of Latvia.

Changes in regulations

The organizers have the right to make changes and additions to the regulations, as well as the right to decide issues that are not stipulated in the general rules of the competition. Information can be obtained by phone: 27875364 – Jānis Ozoliņš.

The organizers are not responsible if the participants are not familiar with the regulations.

Protests

Protests in written form are accepted within 30 minutes after the results are posted at the competition center, paying the Chief Referee 30, – EUR. In case of a justified protest, the money is returned.

Photo and video

Photography and filming will be performed in the competition. The organizers have the right to use for marketing and advertising purposes the photos and videos taken during the Smiltene Triathlon 2020 competition without the consent of the people seen in them. The organizers also have the right to offer participants the opportunity to download photos and videos.

Protection of personal data

By applying for the competition, the participant agrees to the processing of his / her personal data on the basis of Section 7.1 of the Personal Data Protection Law. Both the organizer of the competition and the athlete (“Athlete – a natural person who engages in sports and participates in sports competitions”) are bound by the Sports Act, which stipulates the obligations of an athlete in Article 18 (2): and the regulations of sports federations recognized in Latvia, the principles of sports ethics and fair play, the regulations of anti-doping conventions, as well as regulatory enactments ”. On the other hand, both the principles of sports ethics and fair play and Article 15.1 of the SL stipulate that any manipulation of the results is prohibited and the results of the sport must be published without distortion, which is also in the public interest. Taking into account the provisions of the Sports Law, the organizing team (Smiltene Sports Center, Valmiera Sports Club “Burkānciems & Co”, Latvian Triathlon Federation) has a legal basis and legitimate interests in the processing of this data.

The processing of personal data is carried out in order to correctly reflect the result provided by the Athlete in relation to the results of other participants. In order to determine the athlete’s affiliation to the distance and group, in accordance with the competition regulations, in addition to the name and surname of the Data Subject, gender and date of birth are also required. In order to protect the personal data of the Data Subject, the data is minimized as much as possible upon request by writing to e-mail: smiltenes.triatlons@gmail.com

 

 

 

SACENSĪBU INFO / EVENT INFO
NOLIKUMS
DISTANCES UN KARTES / MAPS
REGULATIONS ENG
SACENSĪBU INFO / EVENT INFO

Smiltenes TRIATLONS, 19.07.2020

Sacensību centrs: Atpūtas un sporta komplekss “Teperis”

Programmā:

 • Latvijas čempionāts triatlona sprinta distancē, LK posms (750m+20km+5km)
 • Half-Ironman sacensības (1,9km+90km+21,1km, individuāli + stafete)
 • Tautas triatlons (250m+10km+2.5km + stafete)
 • Jauniešu triatlons (100m+3km+500m)
 • Bērnu triatlons (simboliska distance)

Organizē:

 • Smiltenes sporta centrs un Valmieras sporta klubs “Burkānciems&Co”
 • Sadarbībā ar Latvijas triatlona federāciju

Kontakti un info:

 

Smiltene TRIATHLON, 19.07.2020

Race center: Recreation and sports complex “Teperis”

Event program:

 • Latvian Triathlon Championship in sprint distance (750m + 20km + 5km)
 • Half-Ironman Race (1.9km + 90km + 21.1km, individual + relay)
 • Short distance Triathlon (250m + 10km + 2.5km)
 • Youth Triathlon (100m + 3km + 500m)
 • Children’s Triathlon (symbolic distance)

Event Organizer:

 • Smiltene Sports Center and Valmiera Sports Club “Burkānciems & Co”
 • In cooperation with Latvian Triathlon Federation

Contacts and info:

NOLIKUMS

SACENSĪBU NOLIKUMS

DISTANCES UN KARTES / MAPS

Sacensību centrs

Half-Ironman distance 1,9km+90km+21,1km

 • Peldēšana Tepera ezerā, 2 apļi x 950m, kopā 1.9km
  Swim: lake Teperis, 2 laps x 950m, total 1.9km
 • Velo distance pa Smiltenes-Strenču autoceļu līdz Jaunklidzim un atpakaļ, 2 apļi x 45km, kopā 90km. Distance pamatā līdzena un ātra.
  Bike: out and back loop on road Smiltene-Strenči, 45km lap x 2, total 90km. The route is basically flat and fast
 • Skriešanas distance pa Tepera ezera parku un autoceļu uz Niedrāja ezeru, 3 apļi x 7km, kopā 21.1km
  Run: nearby park of lake Teperis and along the road to lake Niedrājs, 3 laps x 7km, total 21.1km

Sprinta triatlona distance/ Sprint Triathlon 750m+20km+5km:

 • Peldēšana Tepera ezerā, 1 aplis x 750m/ Swim: lake Teperis, 1 lap x 750m
 • Velo distance pa autoceļu uz Niedrāja ezeru, 4 apļi x 5km, kopā 20km/ Bike: along the road to lake Niedrājs, 4 laps x 5km, total 20km
 • Skriešanas distance pa Tepera ezera parku, 2 apļi x 2.5km, kopā 5km/ Run: nearby park of lake Teperis, 2 laps x 2.5km, total 5km

Tautas triatlona distance/ Short distance 250m+10km+2,5km:

 • Peldēšana Tepera ezerā, 1 aplis x 250m/ Swim: lake Teperis, 1 lap x 250m
 • Velo distance pa autoceļu uz Niedrāja ezeru, 2 apļi x 5km, kopā 10km/ Bike: along the road to lake Niedrājs, 2 laps x 5km, total 10km
 • Skriešanas distance pa Tepera ezera parku, 1 aplis x 2.5km/ Run: nearby park of lake Teperis, 1 lap x 2.5km

Jauniešu triatlona distance/ Youth Triathlon 100m+3km+500m:

 • Peldēšana Tepera ezerā, 1 aplis x 100m/ Swim: lake Teperis, 1 lap x 100m
 • Velo distance pa autoceļu uz Niedrāja ezeru, 1 aplis kopā 3km/ Bike: along the road to lake Niedrājs, 1 lap x 3km
 • Skriešanas distance pa stadiona apkārtni, 1aplis x 500m/ Run: nearby park of lake Teperis, 1 lap x 500m

Bērnu triatlona distance/ Children’s Triathlon:

 • Simboliska skriešana pa ūdeni/ Symbolic run in water
 • Velo distance pa stadionu, 1 aplis 400m/ Bike in stadium 400m
 • Skriešanas distance pa stadionu, 1 aplis x 250m/ Run in stadium 250m

REGULATIONS ENG

Competition Regulations

AtbalstītājiZS “Ārbirzes”