2.termiņš cenas

  Pieteikšanās Smiltenes triatlonam / Smiltene triathlon entry form

  Izvēlēties distanci / Choose the distance

  Izvēlēties grupu / Choose the group

  mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

  if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

  Licence/License

  Izvēlēties grupu / Choose the group

  mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

  if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

  Licence/License

  Izvēlēties grupu / Choose the group

  mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

  if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

  2. dalībnieka vārds un uzvārds / 2nd Name, Last name

  2. dalībnieka dzimšanas gads / DOB of 2nd participant

  3. dalībnieka vārds un uzvārds / 3rd Name, Last name

  3. dalībnieka dzimšanas gads / DOB of 3rd participant

  Izvēlēties grupu / Choose the group

  mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

  if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

  Izvēlēties grupu / Choose the group

  mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

  if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

  2. dalībnieka vārds un uzvārds / 2nd Name, Last name

  3. dalībnieka vārds un uzvārds / 3rd Name, Last name

  Izvēlēties grupu / Choose the group

  mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

  if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

  Izvēlēties grupu / Choose the group

  mainot distanci, vispirms pie grupas atlikt atpakaļ uz ---

  if you change the distance, first select --- in 'Choose the group' dropdown menu

  E-pasts / E-mail

  Telefona numurs / Phone number

  Papildus informācija (ja nepieciešams) / Additional information (if necessary)

  Esmu iepazinies un piekrītu sacensību nolikumam. / I accept competition regulations.